De afgelopen drie maanden werd er achter de schermen hard gewerkt aan de uitbouw van het meldpunt. Zo werd er met interne meldpunten, en alle sectoren samengezeten om hun aanbod en verwachtingen zoveel mogelijk af te stemmen op die van de Vlaamse overheid. Daarnaast werd een 15-koppige team aangeworven en opgeleid, werden draaiboeken uitgeschreven, een website gebouwd en een telefoon- en chatlijn geïnstalleerd. “Het was een pittige periode, maar we zijn klaar om de meldingen in alle vertrouwen te ontvangen”, aldus minister Demir.

Eén extern meldpunt

Bij het VMRI kan je al terecht met meldingen over intimidatie, seksuele intimidatie en schendingen van mensenrechten. Dankzij de samenwerking tussen het Vlaams mensenrechteninstituut en Agentschap justitie en handhaving komt er nu één extern meldpunt waar iedereen terecht kan met klachten rond intimidatie, discriminatie, geweld of pesterijen. “Het gaat niet over de zoveelste extra structuur, maar een samenwerking waarmee we de krachten bundelen”, voegt minister Somers toe.

Traject op maat

Na een aanmelding gaan de dossierbehandelaars van het Vlaams meldpunt in gesprek met de melder om te kijken waar de melder nood aan heeft om zo op maat een traject op te starten. De lijnen met de interne meldpunten van de verschillende sectoren worden daarbij ook kort gehouden om ook echt samen te werken. Daarnaast zal het Vlaams meldpunt over alle meldingen heen ook adviezen verlenen aan specifieke organisaties en sectoren om hun beleid in het geheel aan te passen.

Chatfunctie

Concreet zal de burger terecht kunnen op volgende website: www.grensoverschrijdendgedrag.vlaanderen en volgend telefoonnummer 0800 13184. Op de website is ook een chatfunctie voorzien.