“Deze maatregel bouwt verder op onze beleidsprioriteit om de jobcreatie verder aan te wakkeren, en dan vooral bij onze eigen bedrijven. Meer dan ooit moeten we inzetten op onze kmo’s, die het hart vormen van onze economie”, aldus Demir.

Succesformule

De RSZ-bijdragevermindering voor startende en groeiende ondernemingen bij de aanwerving van een eerste werknemer heeft veel succes, met meer extra aanwervingen dan voorzien. De budgettaire meerkost wordt opgevangen door de sociale bijdragen van de extra aangeworven werknemers. “Vanaf 1 januari 2017 zetten we een volgende stap via een versterking van de RSZ-bijdragevermindering voor de derde tot de zesde werknemer”, besluit Demir.