De Vlaming heeft een baksteen in de maag. Maar de Vlaming heeft ook een hekel aan de vele aanvragen die hij moet indienen om te renoveren. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir en Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele komen daarom met een vereenvoudigde en eengemaakte woon- en energiepremie. De bedoeling is dat aanvragers in de toekomst op één unieke plaats terecht kunnen om ondersteuning bij hun verbouwingen aan te vragen. De gemeenschappelijke commissie Energie en Wonen in het Vlaams parlement zette hiervoor vandaag het licht op groen.

Gebruiksvriendelijk premies aanvragen

Om de premieaanvragen nog gebruiksvriendelijker te maken, zullen niet alleen de belangrijkste verbouw- en renovatiepremies van Vlaanderen in het loket zitten, maar ook de premies van de netbeheerder (Fluvius).

“Door de premies voor gelijkaardige werken samen te voegen en op elkaar af te stemmen, zorgen we ervoor dat de aanvraag een stuk eenvoudig zal lopen. Hierdoor kunnen we vanuit Vlaanderen een veel betere ondersteuning bieden. De Vlaming heeft een baksteen in de maag, maar ook een hekel aan administratieve rompslomp. Die ergernis pakken we nu aan”, laat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele weten.

Renovatie is topprioriteit in Vlaams relance- en klimaatbeleid

“Renovatie is een van onze topprioriteiten in het relance- en klimaatbeleid. Alleen dit jaar mobiliseren we daar al meer dan 300 miljoen euro voor via verhoogde premies en sterke maatregelen die zorgen voor grote winsten voor de energiefactuur van de mensen, de woonkwaliteit, het verminderen van de CO2-uitstoot én voor de werkgelegenheid in de bouwsector. Met deze vereenvoudiging zetten we de volgende noodzakelijke stap: de mensen het bos door de bomen beter laten zien wanneer ze gaan renoveren. Absoluut noodzakelijk als we onze renovatiedoelstellingen willen realiseren”, vult Vlaams minister van Energie Zuhal Demir aan.

De eengemaakte premie legt zowel de nadruk op energie-efficiëntie, kwalitatief wonen en betaalbaarheid voor de gezinnen. Ook bedrijven zullen via het unieke loket premies kunnen aanvragen voor energiebesparende investeringen in woon- en niet-woongebouwen. 

Drie doelgroepen, acht categorieën

De eengemaakte premie zal met drie doelgroepen werken: twee inkomensafhankelijke en een algemene doelgroep. Daarnaast werken ministers Demir en Diependaele met acht categorieën van werken: gaande van dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie buitenschrijnwerk, renovatie vloeren en funderingen, binnenrenovatie, technische installaties, gascondensatieketel tot hernieuwbare energie.

“Belangrijk is dat woonkwaliteit en energie-efficiëntie gecombineerd worden”, laten beide ministers weten. “Een woning renoveren met premies zonder aandacht te besteden aan bijvoorbeeld isolatie zal dus niet langer mogelijk zijn.”

Voorwaarden versoepeld

Samen met de versterking van de financiële tegemoetkomingen, versoepelen beide ministers ook een aantal voorwaarden van de eengemaakte premie. Een belangrijke wijziging is dat voortaan woningen die minstens 15 jaar in gebruik zijn, in aanmerking komen voor de meeste premies. Voor investeringen in hernieuwbare energie moet de woning al minstens vijf jaar vergund zijn en moet de EPB-aangifte al conform de eisen zijn ingediend.

Vlaanderen heeft een relatief oud woningenbestand, weet minister Diependaele. “Daarom moeten we de Vlamingen ertoe aanzetten om te renoveren. Dat doen we niet alleen met premies, we doen dat nu ook door de aanvraagprocedures voor premies te vereenvoudigen en te centraliseren.”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir vult aan: “Onze Vlaamse renovatiestrategie is samen met Finland bekroond tot tweede beste van Europa. We zijn vastberaden om met de renovatie van het gebouwenpark een versnelling hoger te schakelen. Met deze vereenvoudiging zetten we alvast een belangrijke stap vooruit om de administratieve rompslomp terug te dringen. We maken renoveren zo ook meer betaalbaar te maken, niet in het minst voor zij die dit het meest nodig hebben."