Tweede oproep vrijwillige stopzetting van varkensstallen goedgekeurd

Door Zuhal Demir op 1 september 2023
Zuhal Demir

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een definitief akkoord bereikt over een tweede oproep tot vrijwillige stopzetting van varkensstallen. De uitkoopbedragen blijven daarin identiek aan de eerste oproep, maar door een wijziging van de instapdrempel wordt de doelgroep uitgebreid. “Dit is weer een belangrijke stap om zowel varkensboeren uit de nood te helpen, als de stikstofneerslag te verminderen in Vlaanderen”, aldus Demir. Ongeveer 2.700 extra landbouwexploitaties komen hierdoor in aanmerking voor het vrijwillig aanbod.

De impactscore – die de stikstofneerslag van een landbouwbedrijf op nabijgelegen natuur weergeeft - is het belangrijkste criterium om te bepalen of varkensstallen in aanmerking komen voor vrijwillige stopzetting. Die impactscore wordt voor de tweede oproep verlaagd van 0,5 % tot 0,025 %. Daarmee verlaagt ook de instapdrempel en krijgen ongeveer 2.700 extra landbouwexploitaties met varkens de mogelijkheid om hun varkensstallen vrijwillig stop te zetten en daarvoor een vergoeding te ontvangen.  

30 procent minder varkens tegen 2030

Om de stikstofuitstoot vanuit de landbouwsector te verminderen werd onder andere de doelstelling opgenomen om de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent te verkleinen. Daarvoor is voorzien in stimulerende maatregelen, zoals het verlenen van stopzettingsvergoedingen en sloopvergoedingen.

Ook minder mest

De lagere instapdrempel bij deze tweede oproep zal bijdragen aan de inspanningen om de beoogde stikstofreductie te bereiken. Maar het is ook een goede stap om de doelstellingen van het Mestdecreet te bereiken. Doordat er mogelijk meer varkensbedrijven zullen stoppen, zal er logischerwijze ook minder varkensmest geproduceerd en vervolgens afgezet worden, wat bevorderlijk is voor de waterkwaliteit in het landbouwgebied.

Op vraag van landbouwsector zelf

Wanneer en hoe lang de volgende oproep zal worden opengesteld is nog niet beslist, maar daarover zal de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in de komende weken communiceren. De tweede oproep komt er op vraag van de landbouwsector.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is