Al 11 keer ontplofte zo’n cilinder in een verbrandingsoven, wat leidde tot schade en dus oplopende kosten. “Maar er is ook is één geval gekend waarbij een werknemer bij een interventie voor het opheffen van een blokkering weggeblazen werd, gelukkig zonder verwondingen. Het is dus een probleem dat we zeker niet mogen onderschatten”, aldus de minister.

Verbannen

Via de OVAM werd al gecommuniceerd naar de lokale besturen en de zwerfvuilvrijwilligers om de lachgascilinders die worden teruggevonden, zeker apart te houden en niet samen met het restafval af te voeren. Een verbod op de verkoop van de meest gebruikte types van lachgasflessen (die ook de meeste schade veroorzaken in verbrandingsovens) is mogelijks een deel van de oplossing. De Nederlandse overheid onderzoekt momenteel of deze lachgasflessen voldoen aan de (Europese) verpakkingsnormen. Als dit niet het geval is, kunnen deze lachgasflessen uit de Europese markt worden gebannen. De OVAM volgt dit onderzoek op samen met de federale en Nederlandse collega’s.

Verbod recreatief gebruik

De OVAM heeft ook contacten gelegd met de FOD Justitie, die de federale Werkgroep dumping van drugsafval coördineert. De OVAM maakt deel uit van deze werkgroep waarin verschillende overheden zich buigen over een mogelijk verbod op het gebruik van lachgas voor recreatief gebruik. In Nederland is dit al verboden sinds 1 januari van dit jaar.

Maatregelen voorbereiden

Een mix van instrumenten (extra inzamelingsmogelijkheden, incentive om apart in te zamelen, duidelijke communicatie en sensibilisering, verbod op het bezit, verkopen, vervoeren van lachgas voor recreatief gebruik,  ….) is dus nodig en wenselijk. De minister gaf de opdracht op de verschillende domeinen maatregelen voor te bereiden.