Op 11 maart 2022 keurde de Vlaamse Regering dan ook op voorstel van Demir een bindend tijdschema goed voor het luchtbeleidsplan om zich in voege te stellen met de uitspraak van het Hof van Beroep in 2021 over een onvoldoende tijdskader in het luchtbeleidsplan. Intussen was de Vlaamse Regering dat plan ook al aan het uitvoeren via onder meer de sterke aanpak van de stikstofuitstoot en de verhoogde strijd tegen emissiefraude.

Toch weigerde Greenpeace zich daarbij neer te leggen en startte ze een nieuwe procedure via de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel in de hoop ook bijkomende dwangsommen te bekomen. Maar, oordeelt de rechter, het Luchtbeleidsplan 2030 van de Vlaamse Regering is wel degelijk vormelijk in orde én bevat voldoende concrete en verifieerbare maatregelen en stappen, zoals vereist in de Luchtkwaliteitsrichtlijn. Greenpeace krijgt over de hele lijn ongelijk.

Afwezigheid kilometerheffing is geen probleem

Ook de stelling van Greenpeace dat de afwezigheid van een kilometerheffing voor lichte voertuigen in het plan een ernstige fout is, wijst de rechter af. “Dit betreft in essentie een beleidsmatige en politieke beslissing die moet worden afgewezen tegen andere belangen, zoals de impact op de mobiliteit, economie, etc. Een rechtszaak is niet de gepaste plaats om een dergelijke discussie te voeren”, aldus de beslagrechter.

Procedure was tijdverlies

Demir is tevreden dat de rechtszaak achter de rug is en het niet ter discussie staat dat het Luchtbeleidsplan van Vlaanderen wel degelijk ambitieus én onderbouwd is. “Deze hele procedure is vooral tijdverlies gebleken. De gretigheid van Greenpeace om haar kas te spijzen met dwangsommen heeft onze luchtkwaliteit helaas geen gram zuiverder gemaakt”, besluit Demir.

Verzet Oosterweel volledig verworpen

Twee weken geleden haalde Greenpeace ook al bakzeil voor de rechtbank. De milieustakingsvordering waarmee ze de Oosterweelwerken wilde stilleggen, werd volledig verworpen door de rechtbank van eerste aanleg. De werken aan het grootste leefbaarheidsproject van Vlaanderen kunnen daardoor gewoon verder lopen.

Onderwerpen