Het zijn straffe cijfers die aantonen dat de groenste inhaalbeweging ooit is ingezet en er ook al heel wat werk is verricht om die inhaalbeweging voort te zetten met de komende Vlaamse regering. Bosuitbreiding is en blijft een prioriteit.

Sterk werk

“We hebben deze legislatuur sterk werk verricht”, klinkt het bij Demir. “We hebben voor veel nieuw bos gezorgd. Van mij had dat gerust meer mogen zijn. Toch ben ik zeker tevreden omdat bosuitbreiding nu echt op de kaart staat en de inhaalbeweging is ingezet. In de vorige bestuursperioden verdween er altijd netto bos. Ik hoop dat Vlaanderen de komende jaren die inspanningen kan verderzetten. Bovendien is er met de Bosalliantie een sterke samenwerking opgezet tussen de overheden en belangrijke partners die kunnen zorgen voor meer bos in Vlaanderen. Hiermee wil ik vooral benadrukken dat de bosuitbreiding vandaag niet stopt maar dat er een sterke basis ligt waarop de komende jaren verder kan gewerkt worden.”

Lokale besturen maken mee het verschil

De Vlaamse overheid legde 997 ha nieuwe bossen zelf aan. Dat is meer dan de helft. Vandaag werden er in Brugge 35 Boslabels uitgereikt aan lokale besturen. Hiermee worden lokale besturen in de bloemetjes gezet die een bepaald aantal hectare bos hebben aangelegd in hun stad, gemeente of provincie.  

Samen sterk met Bosalliantie

De Bosalliantie is het samenwerkingsverband dat gaat voor meer bos in Vlaanderen. De Vlaamse overheid sloeg voor het behalen van deze ambitieuze doelen de handen in elkaar met een waaier aan maatschappelijke partijen – van lokale besturen tot natuur- en jeugdverenigingen. Deze bundeling van krachten hebben de ongeziene resultaten mogelijk gemaakt voor bosuitbreiding in Vlaanderen.