“De bedoeling is de milieu-impact maximaal beter in kaart te brengen en de administratieve overlast tot een minimum te beperken. Een huzarenstukje, maar cruciaal voor ons leefmilieu én voor de investeringszekerheid”, aldus Zuhal Demir. Het decreet kreeg vandaag groen licht in de commissie van het Vlaams Parlement.

Slank en eenvoudig instrument

“We hervormen de MER van een onduidelijk, verplicht en zwaar administratief nummertje tot een slanker, eenvoudiger instrument waar de milieu-impact helder getoond wordt”, zegt Zuhal. “Er zijn geen drie soorten procedures, die elk energie en tijd vergen, nodig om te bepalen of een MER nodig is en dan doorgaans leiden tot dikke bijbels met overbodige informatie. Er is wél nood aan een slank en zinvol instrument met een goede focus dat zich richt op de concrete knelpunten op het vlak van leefmilieu en omgeving, ontdaan van alle overbodige ballast”.

Focussen op essentie

Een MER moet zich voortaan focussen op de essentie. Om ‘goldplating’ te vermijden, waarbij de regels strenger werden toegepast dan nodig, komt er één lijst van MER-plichtige initiatieven en één lijst van projecten die onderhevig zijn aan een verplichte MER-screening. De MER-ontheffingsprocedure, waarmee een uitzondering op de verplichting wordt gevraagd, wordt geschrapt en de MER-screening wordt terug naar de essentie gebracht en vereenvoudigd. Ook het juridisch bindend karakter van de als te strikt ervaren richtlijnenboeken wordt geschrapt.