Via energieplannen worden ondernemingen aangezet om hun energiegebruik kritisch onder de loep te nemen en te kijken op welke manier zij energie kunnen besparen. In het energieplan lijst een onderneming alle maatregelen op die het energiegebruik in de onderneming kunnen verminderen. Ondernemingen zijn verplicht om alle rendabele maatregelen in hun energieplan uiterlijk binnen de drie jaar uit te voeren.

Drempel voor energieplan drastisch omlaag

De opmaak van een energieplan en het vierjaarlijks actualiseren van dit plan zijn een verplichting die al van toepassing was voor ondernemingen met een energiegebruik vanmeer dan 138,9 GWh per jaar. Die drempel wordt nu significant verlaagd naar 27,8 GWh, het equivalent van zo’n 1.000 gezinnen. Daardoor wordt een groot aantal bijkomende industriële ondernemingen verplicht om een energieplan op te maken. Ook grote energieverbruikers uit andere sectoren zullen voortaan onder de verplichting vallen, zoals bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties, haventerminals, afvalverbrandingsinstallaties en grote land- en tuinbouwbedrijven. Het gaat om 145 vestigingen die voortaan verplicht moeten investeren in energie-efficiëntie.

Bedrijven zijn bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen

“Als sterk geïndustrialiseerde regio heeft de energie-efficiëntie van de industrie een grote impact op de totale energievraag in Vlaanderen. De industrie staat voor ongeveer een derde van het totale energiegebruik, waarvan zo’n 80 procent gebruikt wordt door energie-intensieve vestigingen. Het is daarom van cruciaal belang om onze bedrijven blijvend aan te sporen om maatregelen rond energie-efficiëntie te nemen. De bereidheid om hun verantwoordelijkheid op te nemen is er bij hen ook”, aldus Demir.

Voor de volledige periode 2021 – 2030 zou de maatregel een energiebesparing realiseren die overeenkomt met het jaarlijkse energiegebruik van zo’n 60.000 gezinnen.