Extra leerstraf voor agressie tegen hulp- en dienstverleners bovenop effectieve straf

Door Zuhal Demir op 19 september 2023
Zuhal Demir

Agressie tegen hulp- en dienstverleners neemt toe. De jongste weken waren er berichten over geweld tegen ambulanciers, brandweer, afvalophalers, NMBS-personeel, VDAB-begeleiders, … Zwaardere sancties zijn daarbij noodzakelijk, maar daar bovenop zijn ook leerstraffen nodig die inzicht geven in het eigen agressiegedrag. “We willen rechters de kans bieden om agressievelingen boven op hun straf een verplicht leertraject op te leggen. Het moet hen de ogen openen voor het volstrekt asociaal gedrag dat ze tentoonspreiden”, stelt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir.

De leerstraffen of gedragstrainingen focussen op de denkbeelden en gebrek aan sociale vaardigheden die aan de basis liggen van agressief gedrag. Ook het tekort aan normbesef en empathie worden aangepakt. Erkenning van het onaanvaardbare gedrag en probleemoplossende vaardigheden zijn de sleutels om agressie te stoppen.

Geen excuus voor agressie

“We moeten er geen doekjes om winden. In veel gevallen van agressie tegen hulp- en dienstverleners spelen alcohol en/of drugs een belangrijke rol. Maar ook bij dat soort incidenten, speelt de fundamenteel asociale basishouding van een geweldpleger een rol. Niet iedereen met een glas te veel op voelt de nood om een politieagent of ambulancier te lijf te gaan. Drank kan dan wel de remmingen wegnemen om over te gaan tot gewelddadige gedrag, het is zeer zelden de enige oorzaak. En het is zeker geen excuus voor agressie”, stelt minister Demir.

Nooit aan wennen

“Ik hoop dat de rechtbanken van deze formule gebruik gaan maken als een wapen tegen geweld, boven op een strengere bestraffing voor geweldplegers. Ik begrijp de frustratie van verschillende hulp- en dienstverleningsorganisaties die vinden dat er op de parketten een soort gewenning optreedt tegen dit type geweld. Dat mag nooit de bedoeling zijn. Hier mogen we als maatschappij nooit aan wennen. En dat is in ons eigen belang. Wanneer mensen afhaken als ambulancier na de zoveelste geweldpleging, komt de algemene hulp- en dienstverlening uiteindelijk zelf in het gedrang.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is