Begin deze maand keurde de Vlaamse Regering een belangrijk pakket aan bijkomende klimaatmaatregelen goed. Vlaanderen heeft heel wat instrumenten om het plan in concrete acties om te zetten, maar bepaalde hefbomen zitten nog federaal. Het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw is daar een perfect voorbeeld van.

“Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen is een belangrijke maatregel voor de klimaattransitie op de Vlaamse woningmarkt. We moeten de Vlaming overtuigen dat het soms beter is van een hopeloos verouderde woning af te breken en herop te bouwen met innovatieve en energiezuinige materialen. Uiteraard kost dit aardig wat. Het verlengen van het verlaagde btw-tarief kan de Vlaming over de drempel trekken om de nodige investeringen te doen”, laat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele weten.

Brief naar federale regering 

De Vlaamse Regering gaf bevoegde ministers Diependaele en Demir de opdracht om een schrijven te richten naar de federale minister van Financiën Vincent Van Peteghem. “De 6% regel voor sloop en heropbouw moet behouden worden, anders ontspoort de rekening voor de bouwers. De maatregel loopt momenteel tot eind 2022. Deze timing houdt geen rekening met de duurtijd van een bouwproces. Wie vandaag met vernieuwbouwplannen naar een architect stapt dreigt, nu al niet meer te kunnen genieten van de verlaagde btw. Voor een bouwproject van 330.000 euro (80.000 euro voor de sloop en 250.000 euro voor de heropbouw) gaat dat over een btw-verschil van 49.500 euro”, gaat Diependaele verder.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir benadrukt het belang van deze regeling voor het verminderen van de CO2-uitstoot: “Er moeten 2,9 miljoen woningen tegen 2050 sterk energetisch gerenoveerd worden, dat is 94,3% van het woningenbestand. Een grote opgave, die enkel kan slagen als iedereen inspanningen levert. Nog steeds komt 28% van onze CO2-uitstoot naar buiten via slecht geïsoleerde daken, muren, ramen en deuren en door oude fossiele verwarmingsinstallaties. Het verlengen van het verlaagde btw-tarief is dan ook noodzakelijk als we onze klimaatambities willen waarmaken.”

Onderwerpen