De Vlaamse Regering lanceerde vorig jaar een Vlaams subsidieregister waarin iedereen alle subsidies vanuit de Vlaamse overheid kan raadplegen. Maar investeringssubsidies via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten zitten niet in het register. De regulator VREG beschikt over die gegevens en valt als parlementaire instelling niet onder het toepassingsgebied van het Vlaams subsidieregister. Ook heeft ze een decretaal vastgestelde geheimhoudingsplicht. 

Ontwerpdecreet groen licht van de Vlaamse Regering

“Via de certificaten wordt echter nog altijd elk jaar ruim meer dan een miljard euro steun gegeven aan hernieuwbare energie en aan specifieke bedrijven. Ja, Vlaanderen heeft de steunmechanismen al enorm afgebouwd, maar de burgers hebben recht om te weten waar elke euro naartoe gaat. Ook in de hernieuwbare energiesector”, klinkt het bij Demir. Ze ging naar de Vlaamse Regering met een ontwerpdecreet dat de VREG verplicht om jaarlijks het aantal certificaten bekend te maken, en kreeg er groen licht. 

Transparantie verschuldigd aan de Vlaming

Over het ontwerpdecreet wordt nu advies gevraagd aan VREG, de adviesraden en de Raad van State om hopelijk in het voorjaar 2024 over te gaan tot een definitieve goedkeuring. “Het is belangrijk dat elke burger in dit land kan zien hoeveel steun naar wie gaat. Een groot deel van de certificatensteun hadden we kunnen voorkomen met een knip, maar aangezien de politiek daar tot op heden de moed niet voor vond, is transparantie het minste wat we de Vlaming verschuldigd zijn”, besluit Demir.