“Het lijkt de evidentie zelf. De ruimte in Vlaanderen is schaars en dus moeten we ze zo efficiënt mogelijk inzetten. Toch is het pas de laatste tijd zo dat de terreinen van voormalige stortplaatsen in Vlaanderen in het vizier komen om in te zetten voor hernieuwbare energieprojecten of voor het planten van extra bos of natuurontwikkeling”, zegt Zuhal Demir.

Zonnepanelenpark op voormalig vliegasstort

Zo komt op de Terhills site in Maasmechelen, naast een drijvend zonnepanelenpark, een zonnepanelenpark op een voormalige vliegasstort van de steenkoolmijnen van 2 hectare groot met een vermogen van 1,35 MW. Dat komt overeen met het jaarlijks verbruik van ongeveer 500 gezinnen.

Oude stortplaats in Kalmthout geruimd en gesaneerd

Een kleine 100 kilometer verder, in de gemeente Kampenhout, werd een oude stortplaats in het natuurgebied Torfbroek geruimd en gesaneerd. De Vlaamse Regering maakte twee miljoen euro vrij om in het natuurgebied te investeren. De middelen worden ingezet om enkele zones opnieuw in te richten, de waterhuishouding te verbeteren, het beheer efficiënter uit te voeren en recreatie een plaats te geven.

Projecten Vlaanderenbreed uitrollen

Om dergelijke projecten Vlaanderenbreed uit te rollen, vroeg Demir OVAM om samen met VITO en Natuurpunt te analyseren waarvoor de reeds afgedekte stortplaatsen in Vlaanderen het best geschikt zijn. Uit een eerste analyse blijkt alvast dat er zeer grote oppervlaktes kunnen dienen voor nieuwe ontwikkelingen. Veel hangt uiteraard af van de aard van de stortplaats en de bereidwilligheid van eigenaars, exploitanten en lokale besturen om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen. “Maar het spreekt voor zich dat we alle kansen maximaal gaan grijpen om onze hernieuwbare energiedoelstellingen, maar ook onze ambitie voor 4.000 hectare extra bos en 20.000 hectare extra natuurbeheer, effectief waar te maken”, besluit Demir.

Onderwerpen