Zuhal Demir benadrukt het belang van de kwaliteit van de EPC’s: “Het EPC is een belangrijk beleidsinstrument en gekoppeld aan verschillende initiatieven, zoals de EPC-labelpremie en de renovatieverplichting. Het EPC heeft ook steeds meer een invloed op de marktprijs van een woning. Het is dan ook belangrijk dat de EPC’s correct worden opgemaakt en dat de uitgebreide handleiding door de energiedeskundigen correct wordt gevolgd.”
Strengere eisen voor energiedeskundigen op komst

Om de kwaliteit van nieuw opgemaakte EPC’s ook in de toekomst verder te verbeteren, heeft de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen beslist voor het beroep van energiedeskundigen, zowel voor bestaande deskundigen, als voor nieuwe energiedeskundigen. De vernieuwing situeert zich op 5 actiepunten: er moet altijd een erkende energiedeskundige ter plaatse gaan. Die mag slechts een maximum aantal EPC’s per jaar indienen. Alle mogelijke belangenvermenging wordt ook geweerd: een energiedeskundige mag dus niet ook een makelaar of aannemer zijn of eigenaar van een gebouw dat hij of zij beoordeelt.

Er komt ook een verplichte praktijkstage en de de examens voor energiedeskundigen binnenkort terug rechtstreeks door de Vlaamse overheid georganiseerd. Om hun erkenning te kunnen behouden, moeten energiedeskundigen opnieuw slagen voor het centrale examen.