Eensgezindheid troef bij de ministers bevoegd voor justitie van de verschillende gemeenschappen in dit land. Zowel de collega’s van de Franse als de Duitstalige Gemeenschap steunen Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir in de beslissing om een nieuwe aanbestedingsprocedure op te starten voor nieuwe, hoogtechnologische enkelbanden. Op die manier kunnen de Gemeenschappen, in tegenstelling tot de opgestarte procedure uit het verleden, genieten van de belangrijke technologische evoluties die er sindsdien zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het inbouwen van alcoholmetercontrole in het toestel, het gebruik van mobiele applicaties, modernisering in slachtofferapplicaties of biometrische verificatie op basis van vingerafdruk, iris, hartslag. Daarnaast spelen ook de verwerking en monitoring van de verzamelde data voor de opvolging van daders een belangrijkere rol.

Lopende aanbestedingsprocedure wordt stopgezet

Alles begint in 2014: Vlaanderen wordt bevoegd voor het elektronisch toezicht. Omdat er nieuwe enkelbanden nodig zijn, loopt een openbare aanbesteding onder de toenmalige Vlaams minister van Welzijn. Vijf jaar later werd een beslissing over het dossier over de verkiezingen van 2019 getild. Na haar aantreden trekt Zuhal Demir het dossier naar zich toe. Ze overlegt met haar collega’s van de Franse en Duitstalige Gemeenschap, die mee in de aanbestedingsprocedure zitten, en is bezorgd over de lange tijdsduur om intussen verouderde enkelbanden te bestellen. Uiteindelijk vraagt ze een doorlichting van het dossier, waaruit blijkt dat een rechtszekere gunning geen optie is. Haar grootste bekommernis, de beschikbaarheid van de meest moderne technologieën, blijkt bovendien terecht. Enkelbanden anno 2020 hebben veel meer mogelijkheden dan in 2016 voorzien werd in het bestek. Nog tientallen jaren met verouderd materiaal werken ziet Demir niet zitten.

Gunst voor uitzonderlijke gevallen

Die beslissing legde ze voor aan de Vlaamse Regering. Ook haar collega’s van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap doen dat en krijgen groen licht. Er zal een nieuwe procedure opgestart worden die volledig tegemoet komt aan de nieuwe technologieën. Om de periode naar het nieuwe hoogtechnologische materiaal te overbruggen, heeft Demir zich intussen verzekerd van voldoende vernieuwde enkelbanden van de bestaande leverancier. Die had ook tijdens de voorbije maanden al extra enkelbanden geleverd. Daarmee blijft het mogelijk om iedereen die elektronisch toezicht toegewezen krijgt, effectief een gepaste enkelband te geven. Al benadrukt Demir dat “enkelbanden niet dienen om gevangenissen te ontvolken en niet de regel mogen worden. Wat mij betreft gaat het om een gunst die in uitzonderlijke gevallen gebruikt kan worden, maar helemaal niet altijd.”