Het is niet de eerste keer dat Demir snoeit in maatregelen en procedures. Zo was er al de vereenvoudiging van de energieloketten, de MER-procedure en de omgevingsvergunningsprocedures. “Kafkaiaanse toestanden zou elke minister maximaal moeten terugdringen”, klinkt het. “Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat continu zelfkritisch zijn als overheid kan leiden voor aanzienlijke winsten voor de samenleving. Het is en blijft een belangrijke opdracht voor deze én volgende regeringen, en bij uitbreiding alle bestuursniveaus.”

Volgend jaar doorvoeren

Zuhal Demir heeft het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) nu opdracht gegeven de vereenvoudigingen het komende jaar verder voor te bereiden en door te voeren. Het gaat onder meer over de verbetering tot een helder en toegankelijk formulier voor de burger, een administratieve vereenvoudiging van de procedure voor externe warmtelevering én het vereenvoudigen van onderdelen van de EPB-berekening, zoals de indeling in energiesectoren en de berekening van bouwknopen.