Door de afdichting van bodems of het plaatsen van verhardingen kan de bodem geen water opnemen, wat voor een versnelde afvoer van water zorgt. Gevolg: mogelijk overstromingen op aanpalende percelen. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld. “De huidige wetgeving heeft er mee voor gezorgd dat Vlaanderen vandaag zeer kwetsbaar is bij langdurige droogte of hevige regenval. De afgelopen jaren leren ons dat we net al het mogelijke moeten doen om water méér ruimte te geven. Met de Blue Deal doen we dan ook ongeziene investeringen, maar ook wetgeving die tegenwerkt gaat nu op de schop”, klinkt het bij minister Demir.

Kafkaiaanse situaties aanpakken

De bestaande regeling leidde tot Kafkaiaanse situaties. Wie meer dan 300 vierkante meters verharding wou afbreken, had een vergunning nodig. Bij vervanging van de bestaande verharding door nieuwe verharding is daarentegen geen vergunning vereist. Hetzelfde geldt voor het uitbreken van verharding in de vijfmeterzone naast een waterloop of kleine niet-beschermde bouwwerken. Daarom wordt een wijziging doorgevoerd van het Vrijstellingenbesluit om drempels tot ontharding op publiek en privaat domein weg te nemen. “Wie wil ontharden heeft daar dus niet langer een vergunning voor nodig”, zegt Demir.

Vlaanderen verder ontharden

293 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten vormen verharde ruimten zoals parkings en brede steenwegen om en creëren zo meer plaats voor bomen, bloemen, gras, een vijver, een beek of een wadi. Om nog meer lokale besturen enthousiast te maken slaat Demir ook de handen in elkaar met vzw Breekijzer, die het sensibiliserende Vlaams Kampioenschap Tegelwippen organiseert in 2023.

Door het afschaffen van de vergunningsplicht voor ontharding zorgt Demir ook voor verdere uitvoering van het Vlaams Klimaatadaptatieplan. Zowel in de open ruimte als in bebouwde gebieden staat groenblauwe dooradering centraal. Door ontharding komt ruimte vrij voor water en voor natuur. “Met deze ingreep zetten we een nieuwe stap richting een klimaatrobuuster Vlaanderen”, besluit Demir.