De Limburgse gemeente Voeren werd vorig weekend geteisterd door bijzonder zware overstromingen; de ergste in de geschiedenis van de gemeente. “Met meer dan 70 millimeter neerslag op enkele uren tijd was dit ongezien en dramatisch”, vertelt Demir. Het is volgens haar dan ook evident dat de Vlaamse Regering deze overstromingen als ramp zal erkennen, zodat Vlaanderen kan bijspringen met schadevergoedingen. Maar er moet meer gebeuren. “Voorkomen is beter dan genezen”, zegt de minister.

Blue Deal

Met de lancering van haar Blue Deal – een plan om de strijd tegen water en droogte aan te gaan – leverde Demir pionierswerk. Voor het eerst stond de wetenschap centraal in het Vlaams waterbeleid. De overstromingen van vorig weekend bewezen echter dat het bedrag van een half miljard euro voor de Blue Deal nog moet worden opgetrokken. “Of je nu als Vlaams Belanger of cd&v’er op dit departement zit, je zal rekening moeten houden met de natuur”, claimt Demir. “Mensen naar de mond praten en de realiteit negeren, houdt het water niet tegen. ‘Weer van ons’ roepen of natuurverenigingen verketteren, lossen de problemen niet op.” Ze ijvert dan ook voor een verhoogde investeringsritme voor klimaatadaptie. 

Frequenter extreem weer

“Men heeft deze dagen de mond vol van politieke breekpunten. Welnu, dit is er een van mij: de veiligheid van de mensen in en nabij watergevoelig gebied. Als de toekomst voorbereiden geen politieke prioriteit is, wat dan wel?” vraagt ze zich af. De komende jaren mogen we ons dan ook verwachten aan meer extreem weer. Hoewel het aantal dagen dat het regent gemiddeld afneemt, neemt de hoeveelheid water die uit de lucht valt toe. Meer regen op een kortere tijd dus. Dit, in combinatie met de gekende Vlaamse verharding, is een gevaarlijke mix dat tot meer overstromingen zal leiden.

Klimaatadaptatie

“Op het vlak van klimaatverandering zijn er politici die niet alleen het bestaan van het zonlicht, maar zelfs dat van de regen ontkennen”, merkt Demir op. “Ik vraag hen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Natte natuur en klimaatadaptie gaan niet over bosjes, vleermuizen of salamanders, maar over mensenlevens. Dit gaat over de toekomst. Daarover sluiten we geen compromissen.” Daarom blijft ze hameren op het belang van de Blue Deal. 

Minister van Water

Ook in de volgende legislatuur moet de Blue Deal voor Demir een prioriteit blijven. Bovendien pleit ze ervoor om alle Vlaamse waterbevoegdheden bij één minister van Water onder te brengen. Ook een Blue Deal op het Europese niveau is voor haar een must. “Zodat ook stroomopwaarts in Wallonië en andere landen water wordt vastgehouden in plaats van afgevoerd naar ons”, geeft ze te kennen. “Het water stroomde immers van Wallonië naar Voeren. We moeten dus meer dan ooit verder gaan met ruimte maken voor water. Water kent geen grenzen. Dus moeten we met onze buurlanden, en ook Wallonië, bekijken welke initiatieven we kunnen nemen om zulke rampen tot een minimum te beperken”, besluit ze.