De verbranding van afval gaat gepaard met veel energieverbruik en CO2-uitstoot en moet sneller teruggedrongen worden om onze Europese positie als voorloper in de circulaire economie te behouden. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir naar aanleiding van de voorstelling van de begroting in het Vlaams Parlement. Geheel in het teken van het principe ‘de vervuiler betaalt’ brengt de Vlaamse Regering vanaf volgend jaar de milieuheffing op verbranden van afval voor bedrijven naar het niveau van Nederland. Tot op heden lag het Vlaamse tarief immers aanzienlijk lager. De maatregel zal in eerste instantie ongeveer 17 miljoen euro extra opbrengen. Voor het verbranden van huishoudelijk afval wordt geen verhoging doorgevoerd, de maatregel geldt uitdrukkelijk enkel voor bedrijfsafval.

Doel is circulaire economie een stap dichterbij te brengen

Vlaanderen is voortrekker in de circulaire economie, maar heeft nog enorm veel winsten te boeken als het gaat om het terugdringen van het bedrijfsrestafval. 79 procent van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt vandaag een tweede leven via hergebruik, recyclage of compostering. “Fraaie cijfers, maar om de circulaire economie nog een stap dichter bij te brengen is de ambitie om het restafval van bedrijven verder te doen dalen. Niet onhaalbaar, want er zit nog steeds veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval”, klinkt het.

Nog een groot deel van bedrijfsafval is prima recycleerbaar en hoeft dus niet verbrand te worden

Uit sorteeranalyses van de OVAM blijkt dat gemiddeld 44 procent van bedrijfsrestafval in de afzetcontainers en 29 procent van bedrijfsrestafval in de rolcontainers nog selectief ingezameld zou kunnen worden. Het overgrote deel van dat afval is prima recycleerbaar en hoeft niet verbrand te worden. Daarom besliste minister Demir al dat afvalinzamelaars voortaan mee waken over de inhoud van de restafvalcontainer bij hun klanten en mogen ze ook ongesorteerd bedrijfsafval weigeren.

Milieuheffing op afvalverbranding stijgt naar 25 euro per ton

Maar de Vlaamse Regering gaat nu nog een stap verder om bedrijven maximaal aan te zetten het restafval tot een minimum te beperken. De milieuheffing op het verbranden van afval bedraagt vandaag 13,38 euro per ton. Dat is slechts de helft van de tarieven in Nederland. Om te kunnen sturen richting recyclage en om de relatieve prijs van recyclage goedkoper te maken wordt de milieuheffing voor bedrijfsrestafval verhoogd naar 25 euro per ton. De prijs voor huishoudelijk afval verandert niet.

Verwachting is dat bedrijfswereld restafval versneld vermindert

Door de milieuheffing voor bedrijven ter verhogen, is de verwachting dat de bedrijfswereld versneld het restafval zal terugdringen. Aangezien verbranden gepaard gaat met veel energieverbruik, veel CO2-uitstoot en geen hergebruik, is dit een klimaatmaatregel om de voorttrekkersrol van Vlaanderen in de circulaire economie te bevestigen. Bovendien wordt voorkomen dat Nederlandse bedrijven in Vlaanderen een makkelijk verbrandingsoord vinden.

Principe ‘vervuiler betaalt’ staat voorop

“In de afvalsector daalde de CO2-uitstoot de voorbije 15 jaar met 24 procent. We willen op dat elan doorgaan om onze klimaatambities waar te maken door bedrijven aan te zetten beter te sorteren, minder restafval te produceren en dus ook minder uitstoot te veroorzaken. In het verleden hebben we geleerd dat verhoogde heffingen op het storten van afval het materiaal massaal richting verbranding stuurde. Nu willen we hetzelfde doen, maar dan weg van verbranding richting recyclage. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ staat daarbij voorop”, besluit Demir.

Onderwerpen