Vlaanderen kreeg er onder Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir al 8.680 hectare natuur onder effectief natuurbeheer bij. De verwachting is dat dit de komende jaren de 20.000 hectare extra zal overstijgen, zoals in het regeerakkoord vooropgesteld. Vorig jaar was de totale oppervlakte voor het eerst meer dan 100.000 hectare. “Natuur staat dan ook centraal in het beleid. We maken er ruimte voor, we beschermen het en we blijven er in de toekomst op inzetten. Vlaanderen is misschien klein, maar de ambities op het vlak van natuur zijn en blijven groot”, aldus Demir.

Goede zaak voor natuur en Vlaming

Ook voor de Vlaming zelf is dat overigens een goede zaak, volgens Demir: “Via de erkenning als natuurreservaat zorgen we niet alleen voor bijkomende bescherming en beheer van onze waardevolle natuur, we kunnen bezoekers maximaal laten genieten van de natuur zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten dankzij weldoordachte toegankelijkheidsregelingen.”

Natuurherstel pijler Vlaams beleid

Dat op dit moment een discussie woedt over de Europese Natuurherstelwet vindt Demir een normale zaak. Een lidstaat moet goed weten waar het zich toe engageert. Maar, zegt Demir, “met of zonder de natuurherstelwet is onze ingeslagen koers duidelijk: natuurherstel en -bescherming is en blijft een cruciale pijler van ons Vlaams beleid.”