Varkenshouderijen met een impactscore hoger dan 0,5 procent komen in aanmerking komen voor deze regeling. Die is een onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot in Vlaanderen drastisch in te perken en zo onze milieudoestellingen te halen en een vergunningsstop te vermijden. Die maatregelen zijn beschreven in de ontwerp Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS), waarover de Vlaamse Regering op 23 februari 2022 een akkoord bereikte.

30 procent minder varkens

Een van de doelen is om het aantal varkens met 30 procent te verminderen tegen 2030 en via een oproep tot stopzetting de uitstoot van ammoniak sterk terug te dringen in Vlaanderen. Daarbij wordt een vergoeding voorzien voor stopzetting van varkensbedrijven met de hoogste impact.

Te grote buitenlandse afhankelijkheid

De Europese Commissie heeft vandaag laten weten groen licht te geven voor de stopzettingsregeling en voor de organisatie van een oproep. Demir legt het dossier zo snel mogelijk voor aan de Vlaamse ministerraad. “De varkenssector gaat al jarenlang van crisis naar crisis, te meer omdat we veel meer produceren dan we zelf consumeren en er dus een grote afhankelijkheid is van de buitenlandse markt. Met deze volgende stap in de uitvoering van het Krokusakkoord kunnen we varkensboeren een vrijwillige stopzetting aanbieden en zo een groot aantal onder hen uit de nood helpen, en tegelijk de varkensstapel verder afbouwen én de uitstoot van ammoniak terugdringen”, zegt Demir.