Controles op biologische wassers blijven nodig

Door Zuhal Demir op 21 november 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Klimaat, Landbouw
pluimvee stal kippen

De lucht uit varkens- en pluimveestallen wordt onvoldoende gezuiverd. Tot die vaststelling kwamen zowel het Vlaams Departement Omgeving als de Vlaamse Landmaatschappij. De biologische wassers, toestellen die de lucht uit varkens- en pluimveestallen op een natuurlijke manier zuiveren, worden onvoldoende correct gebruikt. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir blijft inzetten op controles en maakt van het voorkomen van overtredingen een prioriteit. “Handhaving vormt het sluitstuk voor een slagkrachtig omgevingsbeleid”, zegt minister Demir.

Het Departement Omgeving controleert of de lucht die via een luchtwasser de stal verlaat een ammoniakreductie van minstens 70 procent behaalt. Een goed functionerende wasser beperkt de uitstoot van ammoniak en bijkomend onder meer ook de geurhinder voor de omwonenden. De controles van de Vlaamse Landmaatschappij zijn gericht op het restproduct van de biologische wassers, het spuiwater. Dat bevat immers heel wat nitraat en nitriet, twee stoffen die kunnen leiden tot een slechte waterkwaliteit.

Schadelijk voor gezondheid

Vlaams minister Demir wijst op de impact van ammoniak op ons leefmilieu. “Ammoniakuitstoot leidt tot fijn stof en is schadelijk voor onze gezondheid.  Het is evident dat we dus strikt handhaven daar waar luchtwassers naar behoren moeten functioneren.”

Uit controles blijkt nu dat een en ander nog niet naar wens verloopt met de luchtwassers. Bij de helft van de biologische luchtwassers was de werking onvoldoende. Bij 17 procent van de controles waren de luchtwassers niet eens actief. In amper de helft van de gevallen was het onderhoud in orde.

Focus op voorkomen van overtredingen

Minister Demir is niet mals voor de overtreders. “Tekortkomingen kunnen leiden tot strafrechtelijke veroordelingen of tot bestuurlijke geldboetes van maximaal 2 miljoen euro. Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete wordt rekening gehouden met de ernst, frequentie en omstandigheden van het misdrijf.”

Zo zal herstel in grote mate de bestuurlijke geldboete verlagen. Naast die geldboete kan de gewestelijke beboetingsentiteit van het Departement Omgeving ook een voordeelontneming (= de opbrengst verkregen uit het plegen van het misdrijf) opleggen. “Bij herhaaldelijke vaststellingen van doelbewuste inbreuken moeten we wat mij betreft verder durven gaan dan enkel geldboetes. Het voorkomen van overtredingen en dus overlast is prioriteit nummer één”, besluit Zuhal Demir.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is