Zuhal Demir wil beroepen tegen ruimtelijke uitvoeringsplannen versnellen door ze weg te halen bij Raad van State

Door Zuhal Demir op 21 november 2022, over deze onderwerpen: Omgevingsvergunning

Een beroep bij de (federale) Raad van State tegen een ruimtelijk uitvoeringsplan kent een doorlooptijd van gemiddeld 26 maanden, met uitschieters tot 42 maanden. Veel te lang en een doorn in het oog, vindt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwisting doet het met een gemiddelde doorlooptijd van 12 maanden stukken beter. Daarom maakt de Vlaamse Regering op aangeven van Demir deze Raad bevoegd en wil het beroepen tegen ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP’s), stedenbouwkundige verordeningen en complexe projecten weghalen bij de Raad van State. Zo wil Zuhal Demir procedures in Vlaanderen versnellen.

Vorige maand maakte Demir bekend dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen er tegenwoordig in slaagt in een standaard dossier gemiddeld na 12 maanden uitspraak te doen over een beroep tot vernietiging van een beslissing over een omgevingsvergunning. In werkingsjaar 2019-2020 was dat nog 15 maanden. Een teken dat de Raad haar efficiëntie verder heeft verhoogd. Zeker vergeleken met de Raad van State, die onder de bevoegdheid van de federale regering valt, is dat kort. Een beroep bij de (federale) Raad van State tegen een ruimtelijk uitvoeringsplan kent immers een doorlooptijd van gemiddeld 26 maanden, met uitschieters tot 42 maanden.

Meer dossiers door Vlaamse administratie

Daarom heeft Demir een nieuw decreet voorgelegd aan de Vlaamse Regering met de bedoeling om meer ruimtelijke dossiers door de Vlaamse Dienst Bestuursrechtscolleges te laten behandelen, en minder door de Raad van State. Het gaat om beroepen tegen ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP’s), stedenbouwkundige verordeningen en complexe projecten. Het decreet, dat groen licht kreeg van de Vlaamse Regering, wil de bevoegdheid voor die beroepen wegnemen bij de Raad van State, zoals voorzien in het regeerakkoord. Er moeten nog verschillende adviserende stappen worden genomen om het decreet uiteindelijk in 2024 te laten ingaan. 

Rechtszekerheid garanderen

“Onze procedures telkens weer verbeteren blijft een belangrijk aandachtspunt. Het is zowel in het belang van de rechtszoekende als van een vergunninghouder dat er zo spoedig mogelijk een uitspraak is van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over een beroep. Zo wordt de rechtszekerheid gegarandeerd voor de burger en de ondernemer, en zorgen we voor een beter (internationaal) investeringsklimaat”, klinkt het bij Demir.

Versnellingsplan

Het initiatief kadert in het versnellingsplan dat Demir stap voor stap uitvoert om investeringsprojecten te versnellen in Vlaanderen. Eerder kortte ze ook al de behandelingstermijn voor windturbinevergunningen in met 6 tot 9 maanden door de provincie als bevoegd niveau er tussenuit te halen, digitaliseerde ze de briefwisseling van de Raad voor Vergunningsbetwisting én verhoogde ze het aantal bestuursrechters van 9 naar 13. Ook kreeg ze groen licht voor een decreet dat ervoor zorgt dat enkel mensen met een aantoonbaar belang beroep kunnen indienen tegen vergunningen, op voorwaarde dat ze al eens eerder tijdens het vergunningsproces hun bezwaren kenbaar maakten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is