We kunnen op 'snooze' blijven drukken...

Door Zuhal Demir op 9 april 2018

De partij ‘Islam’ , ‘Be One’ van Abou Jahjah, de rijschool voor ‘enkel vrouwen’… We kunnen de alarmklok blijven negeren en steeds weer op ‘snooze’ drukken als dergelijk nieuws opduikt. Ik hoor nu al de stemmen van diegenen die dit gaan relativeren en helemaal zo erg niet vinden.

Maar je kan er niet om heen. Het openlijk verwerpen van de gelijkheid tussen man en vrouw en de oprichting van islampartijen die dwepen met de sharia of buitenlandse dictators, zijn een realiteit. Het heeft geen zin om alleen maar onze afschuw uit te schreeuwen over dit soort extreme uitwassen. De partij ‘islam’ is het topje van de ijsberg. Het is wat boven het wateroppervlak uitsteekt en wat we terecht met duidelijke woorden veroordelen. Maar het fundament is de ijsberg er onder. En die laten we te vaak ongemoeid in het publieke debat en de politiek.

‘Islam’ is een interpretatie van een religie die we nooit zouden tolereren als het een politieke partij was. Zoals vandaag bleek. En gelukkig maar. Het wordt echter hoog tijd dat we beseffen dat islam voor velen niet louter een religieuze belevenis is. Maar een maatschappijvisie die haaks staat op de normen en waarden die wij hier koesteren. Zolang we dat niet onder ogen zien, zal de ijsberg blijven groeien. Net als de pieken boven de waterlijn.

Vlaanderen is religie gaan beschouwen als iemands innerlijke overtuiging die weinig tot geen invloed heeft op de maatschappij. Dat hoort het ook te zijn. De islam, zoals velen ze interpreteren, is dat niet. Het is geen toeval dat in Turkije de politiek opmars van Erdogan hand in hand gaat met oprukkende islam. De ene versterkt de andere. We kunnen blijven doen alsof dit een buitenlands verhaal is, maar dat is het niet. Het Turkse regime en radicaal, islamitische regimes hebben vandaag een poot aan de grond in Vlaanderen. En die wordt steeds sterker.

In mijn eigen thuisstad Genk is Milli Görüs, een organisatie die rechtstreekse banden heeft met het Turkse regime, op zoek naar een gebouw om een school op te richten. Is er iemand die gelooft dat dit gebeurt in het kader van een betere samenleving? Gelooft u oprecht dat daar gelijkheid van man en vrouw centraal gaat staan? Dat holebi rechten daar vruchtbare grond vinden?

Ik herhaal het: we kunnen blijven op ‘snooze’ drukken als de alarmklok afgaat, maar het is bijna te laat.

Het is aan de politiek om het voortouw te nemen. Sinds ik mijn kandidatuur gesteld heb voor het burgemeesterschap in Genk, krijg ik steeds dezelfde opmerking: “Je hebt nogal wat Turken kwaad gemaakt met je uitspraken over Erdogan. Hoe maak je dat goed?”. Mijn antwoord is steeds hetzelfde: ik heb niks goed te maken. Als Erdogan hier vrouwen van Turkse origine oproept om minstens 5 kinderen te maken? Als in Turkse moskeeën wordt opgeroepen om mensen te verklikken die anders denken? Als Koerden ook hier in angst leven voor de lange arm van Erdogan? Dan is het mijn taak om als Vlaamse politica te zeggen dat zijn maatschappijvisie niet verenigbaar is met de Westerse. En ik verwacht hetzelfde van mijn collega’s.

Ik hoef uw stem niet als ik daarvoor in ruil plaats moet maken voor meer ongelijkheid tussen man en vrouw. Dat is het mij niet waard. Er is geen plaats voor religieus fanatisme en buitenlandse dictators of een mix daarvan, in Vlaanderen. Ik reken op de stemmen binnen die gemeenschap die dat ook niet willen. Dat zijn de mensen die ik wil ondersteunen. De anderen wil ik van hun ongelijk overtuigen.

Ik wil geen partijen viseren. Dit moet de partijpolitiek overstijgen. Maar ik wil wel een oproep lanceren. De vraag ‘hoe moet ik de moslimstem binnenhalen?’, mag niet meer beantwoord worden door het voeden van een maatschappijvisie die gelijkheid en mensenrechten ondermijnt. Dat gebeurt vandaag nog wel. De verantwoordelijkheid van de politiek is hierin verpletterend. Het is onze plicht om de democratie en de mensenrechten te verdedigen. Niet om ze uit te verkopen of er de lieve vrede mee af te kopen. Dan graaf je je eigen graf. Laat ons integendeel initiatieven nemen om de democratie te wapenen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is