Meerderheid vraagt regering en sociale partners strijd tegen discriminatie op te voeren

Door Zuhal Demir op 22 september 2016, over deze onderwerpen: Werk, arbeidsmarkt, Discriminatie arbeidsmarkt, Sociale Zaken, Werken
Meerderheid vraagt regering en sociale partners strijd tegen discriminatie op te voeren

In 2015 werd in de Kamer een resolutie aangenomen die de strijd aan gaat met discriminatie op de arbeidsvloer. Tot op heden is er van die resolutie in de praktijk nog weinig gerealiseerd. Het blijft dode letter, zonder concrete effecten. Zuhal Demir (N-VA) vraagt, samen met haar collega’s uit de meerderheid Vincent Van Quickenborne (Open Vld), Nahima Lanjri (CD&V) en David Clarinval (MR), een duidelijk signaal van minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

De resolutie uit 2015 voorziet in gerichte controles binnen de federale overheid als werkgever en bij uitbreiding de gehele publieke sector. De federale regering moet daarvoor in overleg gaan met de andere overheden. Enkel in de overheidsinstanties die met dienstencheques werken is er vooruitgang geboekt. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) sloot een akkoord waardoor zogenaamde 'mystery calls' kunnen worden georganiseerd.

Maar ook in die resolutie wordt aan de sociale partners gevraagd om zelf instrumenten te ontwikkelen om na te gaan in welke mate er gediscrimineerd wordt in de verschillende sectoren en om vervolgens te bemiddelen met die bedrijven. Wat deze zelfregulering betreft, is eveneens enkel in de dienstenchequesector sprake van vooruitgang.

"Het is niet bekend of andere sectoren überhaupt het overleg al hebben opgestart", wijzen de parlementsleden de minister terecht. Ze melden dat de resolutie een wettelijke regeling tegen midden 2017 voorziet als er van zelfregulering niets in huis komt. Een derde maatregel die in de steigers moet worden gezet, is een procedure waarbij de overheid gerichte controles kan uitvoeren bij hardleerse private bedrijven. Maar tot op vandaag is er van een dergelijk wetgevend initiatief geen sprake.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is