,,Laat jongeren alsnog diploma verwerven in plaats van uitkering te geven"

Door Zuhal Demir op 31 augustus 2015, over deze onderwerpen: Werk, Economie, Ondernemen

Kamerlid Demir pikt kritiek vakbond over "wachtuitkering" niet

 “Met het afschaffen van de inschakelingsuitkering stimuleert de regering de min-21-jarigen zonder een diploma, om alsnog wèl een diploma te behalen. Dat maakt hen sterker bij de zoektocht naar een job. Door hen een uitkering in het vooruitzicht te stellen, geef je schoolverlaters zonder diploma een foute boodschap.” Dat zegt Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) in een reactie op de ACV-kritiek dat deze regering werkloze min-21-jarigen aan hun lot overlaat.

Het is fout om te beweren dat werkloze jongeren die geen opleiding meer volgen en geen RVA-uitkering ontvangen, zogezegd buiten de radar van de VDAB zouden vallen. Deze jongeren kunnen nog altijd bij de VDAB een begeleiding genieten als vrij ingeschreven werkzoekende. Het ACV weet dit ook, maar zaait hierover onnodig verwarring en paniek.

Wat is belangrijk: een diploma of een uitkering?

“De afschaffing van de inschakelingsuitkering is geen blinde besparingsmaatregel. Het is wèl bedoeld om jongeren ertoe aan te zetten alsnog een diploma te behalen voor ze instappen op de arbeidsmarkt. Een jongere zonder diploma is een vogel voor de kat op de arbeidsmarkt", aldus Demir.

“Ik zou graag hebben dat een vakbond in het activeren van werkloze schoolverlaters meer onze bondgenoot is, in plaats van zich te concentreren op het organiseren van het opvangnet. We helpen jongeren echt niet vooruit door hen een werkloosheidsuitkering in het vooruitzicht te stellen. Jongeren stimuleren om alsnog via het onderwijsaanbod de nodige kwalificatie en competenties te verwerven, is hen uitnodigen om verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf."

"In een welvarende regio als Vlaanderen zijn we potverdikke verplicht om alles op alles te zetten om onze jongeren te stimuleren om een diploma of getuigschrift te behalen. N-VA wil als verantwoordelijke partij ook deze kwetsbare groep van jongeren uitnodigen om sterker en beter geschoold aan de start van een beroepscarrière te beginnen. Dat zal hen meer vleugels geven om een betere toekomst voor zichzelf en hun toekomstige gezinnen uit te bouwen.’’

“Ik ben, samen met mijn partij, voor een omslag van dat passieve arbeidsmarktbeleid naar een versterkt activeringsbeleid voor jonge werkzoekenden. We streven daarbij naar een nieuw evenwicht tussen rechten èn plichten. De hervorming van de inschakelingsuitkering past in die versterkte activering”, zegt Demir.

“Concreet garandeert deze Vlaamse Regering aan alle jongeren binnen de eerste vier maanden van hun inschrijving als werkzoekende het recht op een passende begeleiding, beroepsopleiding of (tijdelijke) werkervaring. Tegelijk verwachten we van hen dat ze positief meewerken aan dat traject naar een job.”

“Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, werken we ook aan een verlaging van de lasten op arbeid, herwaarderen we het technisch en beroepsonderwijs en doen we er alles aan om vroegtijdige schooluitval te voorkomen.”

“De veronderstelling dat de meeste van deze jonge ex-werklozen doorstromen naar het leefloon is ook onjuist. Uit cijfers blijkt dat dit slechts voor 1 op 3 het geval is. Het goede nieuws is dus dat 2/3 van deze jongeren een job gevonden hebben of geen aanspraak maken op een bijstandsuitkering of leefloon omdat ze opnieuw naar school gaan of over andere inkomsten beschikken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is