‘Geen hamburgerjobs, wel inloopjobs!’

Door Zuhal Demir op 19 oktober 2016, over deze onderwerpen: Werk, Begroting 2016, Jongeren, Werk, werkloosheid en werkgelegenheid, Werkbaar werk

De begroting blijft de actualiteit beheersen. Tijdens de uitzending van Terzake gisteren werd er dieper ingegaan op een opvallende maatregel die deel uitmaakt van het begrotingsakkoord. Door deze maatregel wordt het bruto-minimumloon voor -21-jarigen verlaagd. Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) debatteerde met Yasmine Kherbache, ex-kabinetschef van Elio Di Rupo en Vlaams Parlementslid voor de Vlaamse socialisten.

‘Deze maatregel is een erg goede zaak’ begint Demir haar betoog. ‘Want wat stellen we vast? Er is een groep van outsiders op de arbeidsmarkt die het erg moeilijk heeft om aan het werk te geraken. Laaggeschoolde jongeren onder 21 jaar die geen ervaring kunnen opbouwen vallen door de mazen van het net. Als we de bruto-loonkost omlaag halen, creëert de overheid een incentive voor werkgevers om die jongeren een kans te geven.’

De beslissing van de regering om het bruto-loon aan te pakken, betekent niet dat de jonge werknemers netto minder overhouden en het moeilijker krijgen om rond te komen. De verlaging van het bruto-loon dient als opstap met een rugzak vol broodnodige ervaring als troef.

Demir geeft graag een concreet voorbeeld: ‘Het bruto-minimumloon voor een 18-jarige staat nu op 1500 euro. Indien dit verlaagd wordt naar 1300 euro, houdt de -21-jarige ongeveer 1250 euro over.’ Dit heeft ook te maken met de eerder genomen structurele maatregelen van de taxshift en bevestigt de gekozen koers van de regeringspartijen. ‘Het alternatief is een leefloon van 500 euro per maand door het OCMW, mevrouw Kherbache, en dat moeten we vermijden.’

Kherbache vindt deze maatregel een nodige stap voor het Vlaamse beleid van minister Muyters (N-VA) tegen te gaan. Volgens de politica maakt Muyters het moeilijker voor jongeren op de arbeidsmarkt. ‘Maar ook dat klopt niet’ aldus Demir. ‘Op Vlaams niveau is er o.m. een RSZ-korting voor werkgevers die werknemers onder 25 jaar aannemen.’ Kherbache counterde verder door te stellen dat er ongewenste neveneffecten van jongerenarmoede zijn in Nederland, waar de daling van het bruto-loon eerder werd doorgevoerd. Maar ook daar tonen cijfers meer werkgelegenheid voor laaggeschoolde, onervaren jongeren.

Kamerlid Demir is blij met het aangehaalde voorbeeld van Nederland. ‘Die neveneffecten gaan hier niet op. Het bruto-minimumloon ligt in Nederland op 800 euro, dat kan je niet vergelijken met de 1300 euro in Vlaanderen en België.’ Het federale parlementslid benadrukt dan ook dat het niet over zogenaamde hamburgerjobs gaat. Dat zijn onderbetaalde, zware jobs aan een erg laag loon. ‘Het gaat niet over hamburgerjobs maar inloopjobs. Het loon groeit elk jaar en vanaf 21 jaar vallen de jonge werknemers sowieso onder het sectoriale loon waarin ze werken.’

Het volledige debat kan u via deze link opnieuw bekijken: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.47269?video=1.2796813

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is