Franstaligen nu een meerderheid in België?

Door Zuhal Demir op 26 augustus 2013, over deze onderwerpen: Democratie

N-VA-Kamerlid Zuhal Demir veroordeelt een nieuwe uiting van gebrek aan loyaliteit van bepaalde Franstaligen tegenover de Vlamingen. Volgens de Organisation International de la Francofonie is in België een meerderheid van 77 procent Franstalig. Vlaanderen wordt dus door een officiële instantie, waarvan België actief lid is, voorgesteld als een kleine minderheid in België. Demir eist dat de regering deze fout meteen rechtzet.

België is als officieel lid van de genoemde organisatie mee verantwoordelijk voor het wereldwijd verspreiden van deze desinformatie. "Ik verwacht uiteraard dat de Belgische regering deze pertinente leugens meteen laat rechtzetten", aldus het N-VA-Kamerlid. "En ik wil ook vernemen hoe die enorme fout mogelijk was. Die is zo manifest dat er sprake moet zijn van slechte wil."

Een en ander toont nog maar eens aan dat bepaalde Franstalige kringen, ook politieke, een aantoonbaar gebrek aan loyaliteit vertonen tegenover de Vlamingen. Dat zoiets ook in 2013 nog het geval is, blijft stuitend.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is