Demir: “Milieu- en landbouworganisaties bereiken princiepsakkoord over Mestactieplan”

Door Zuhal Demir op 7 maart 2023, over deze onderwerpen: Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, Leefmilieu, Water

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir reageert op het nieuws dat de natuur-, landbouw- en milieuorganisaties in overleg zijn gekomen tot een akkoord over een nieuw Mestactieplan (zie bijlage). Door een nieuw overlegmodel in het leven te roepen, naar analogie met het sociaal overleg, wilde Demir het dossier deblokkeren en een effectief nieuw mestbeleid nieuwe kansen geven. Dat lijkt in eerste fase gelukt. Met het bereikte akkoord willen de organisaties, samen met het kabinet van de minister, richting de Europese Commissie trekken om te bespreken of het akkoord voldoet aan de ambities. Het voorstel wordt nu geanalyseerd door het kabinet. Demir: “Ik hoop komende vrijdag even veel verantwoordelijkheidszin vast te stellen bij alle coalitiepartners wanneer ik in de ministerraad de definitieve vaststelling van het stikstofplan, conform de conceptnota van zondag, ter goedkeuring voorleg”.

  

In 1996 al trad het eerste mestactieplan (MAP) in werking, maar 26 jaar en zes edities later voldoet de waterkwaliteit van onze Vlaamse waterlopen nog steeds niet aan de Europese richtlijnen. Een zevende en versterkte versie dringt zich dan ook op. Een eerste, administratief, voorstel van MAP7 verhitte eind vorig jaar de gemoederen. Demir besliste daarom de natuur-, landbouw- en milieuorganisaties zelf de kan te geven om een nieuw voorstel uit te werken. Door een nieuw overlegmodel in het leven te roepen, naar analogie met het sociaal overleg, wilde Demir het dossier deblokkeren en een effectief nieuw mestbeleid nieuwe kansen geven. Dat lijkt geslaagd.

 

Vandaag kwamen de organisatie op het kabinet van minister Demir een toelichting geven bij het akkoord dat ze intussen bereikt hebben. Met dat voorstel willen de organisaties, samen met het kabinet van de minister, richting de Europese Commissie trekken om te bespreken of het akkoord voldoet aan de ambities.

  

“Iedereen wint bij een betere waterkwaliteit. Fauna en flora krijgen opnieuw meer kansen. Minder vervuiling betekent dat er minder zuiveringsstappen nodig zijn om het water te gebruiken als drinkwater of in de industrie en de landbouw. En schone en veilige waterlopen dragen ook bij aan een aangenamere leefomgeving. Slechts één waterlichaam van de 195  in Vlaanderen heeft een voldoende goede ecologische kwaliteit en dat moet dringend verbeteren. Daarvoor zijn inspanningen nodig binnen vele sectoren, en ik ben tevreden dat de natuur-, landbouw- en milieuorganisaties in overleg tot een nieuw voorstel van Mestactieplan zijn gekomen”, aldus Demir.

      

Het voorstel wordt nu door minister Demir bekeken en gedeeld met de Europese Commissie, die moet immers aangeven of het nieuwe voorstel een afdoende antwoord is op de vooropgestelde ambities.

 

“Ik hoop komende vrijdag even veel verantwoordelijkheidszin vast te stellen bij alle coalitiepartners wanneer ik in de ministerraad de definitieve vaststelling van het stikstofplan, conform de conceptnota van zondag, ter goedkeuring voorleg”, besluit Demir.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is