De Zevende Dag: 'Opleidingen voor werknemers tijdens uitoefenen job'

Door Zuhal Demir op 18 september 2016, over deze onderwerpen: Werk, arbeidsmarkt, KMO-beleid, Werk, werkloosheid en werkgelegenheid

In de Zevende Dag kruisten meerderheid en oppositie de degens in een debat dat de positieve cijfers van de regering inzake jobcreatie en de ontslagengolf onder de loep nam. Zuhal Demir (N-VA) en Egbert Lachaert (OpenVLD) verzorgden de standpunten van de regeringspartijen. Kitir (sp.a) en Calvo (Groen) brachten het weerwoord.

Net voor de start van het debat nam presentator Tim Pauwels de cijfers rond jobcreatie onder de boeg, met een gematigd positieve conclusie. ‘De cijfers liegen niet’ opende Demir haar betoog. ‘Ondanks de betreurenswaardige ontslagengolf van september komen er jobs bij. Maar we moeten niet blind zijn, het zijn ook vaak jobs voor hooggeschoolden. Er is een probleem met laag- en vooral middengeschoolden.’

Opleidingen

Daarom wil de regering werk maken van een permanente vorming bij werknemers. ‘Het is belangrijk dat werkenden blijven leren, ook terwijl ze nog een job uitvoeren. Daarom stel ik voor dat werknemers vijf opleidingsdagen per jaar krijgen’ bracht het N-VA Kamerlid naar voren. 'Wanneer werknemers pas beginnen met scholing na jobverlies verlies je kostbare tijd. Permanente vorming is essentieel in het moderne economische klimaat.'

Volgens de volksvertegenwoordiger is het begeleiden van werknemers en het stimuleren van lokale ondernemers erg belangrijk. Sterke KMO’s kunnen volgens haar een goed tegengewicht bieden tegen multinationals die hun bedrijfskoers bepalen boven de hoofden van de Belgische werknemers. ‘Ondanks de steun van de regering voor tal van multinationals, bepalen zij wel wanneer ze herstructureren of de productie verhuizen. Zelfs wanneer de winstmarges nog erg positief zijn. Daar kunnen we moeilijk tegenop en moeten daarom de focus verleggen naar sterke lokale bedrijven.’

Positieve houding

Ook een lastenverlaging kan daarbij helpen. Zuhal Demir wees op de reeds gedane inspanningen van de regering in die richting maar pleit tegelijkertijd voor nog meer lastenverlagingen. ‘Op die manier kan de economie een sterke boost krijgen met, en dat is essentieel, lokale verankering.’

Tijdens het debat werden verschillende voorstellen op tafel gegooid, zowel door meerderheid als oppositie. Demir ziet dan ook een rol weggelegd voor alle partijen: ‘We moeten vooral positief blijven, de cijfers zijn allesbehalve slecht. Daarom vraag ik aan de oppositie om samen, met een constructieve houding, te werken aan een verdere verbetering van de economische toestand. Negativiteit werkt alleen maar tegen.’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is