Breek de kostenketen van de schuldindustrie

Door Zuhal Demir op 29 maart 2018

De extra kosten bij late betalingen mogen niet leiden tot een uitzichtloze situatie bij mensen in armoede. “Om de schuldindustrie aan te pakken, moeten we naar de volledige kostenketen kijken”, meent staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir. Ze werkt aan een plan dat zowel laatbetalers als schuldeisers ten goede komt.

Iedereen vergeet wel eens een rekening te betalen. Voor mensen in armoede gaat het evenwel vaak niet over vergetelheid, maar over niet (meteen) kunnen betalen. Daardoor stapelen de schulden zich op en komen zij nog meer in de problemen. De situatie kan uitzichtloos worden en mensen zelfs nog dieper in de armoede duwen.

Ondertussen duikt in de media geregeld de ‘schuldindustrie’ op. De ene keer gaat het over onbetaalde schoolrekeningen, de andere keer over achterstallige waterfacturen of ziekenhuiskosten. Telkens komt hetzelfde verhaal terug: bij te late betaling komen er veel extra kosten bij, zoals portkosten, boetes en verwijlinteresten.

Uitzichtloosheid wegnemen

De regelgeving rond die bijkomende kosten kent verschillende tekortkomingen. Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir werkt een aantal voorstellen uit die ervoor zorgen dat schulden niet leiden tot uitzichtloosheid, maar anderzijds ook dat bedrijven sneller achterstallige facturen betaald zien. “Om de schuldenproblematiek aan te pakken, moeten we de volledige kostenketen bekijken”, zegt staatssecretaris Demir. In de beginfase krijgt een achterstallige betaler herinneringen. 

Dan volgt de ‘minnelijke’ fase, vaak met aangetekende brieven. Pas daarna start een gerechtelijke procedure die een deurwaarder de mogelijkheid geeft om effectief beslag te leggen. Elke keer komen er kosten bij.

Uniforme spelregels

Zuhal Demir wil de kostenketen doorbreken door voor elke schakel in de keten realistische verbetervoorstellen te doen. “Zeker aan het begin van de kostenketen moeten er uniforme spelregels komen. De eerste aanmaning moet gratis zijn of heel goedkoop en zeker niet meer bedragen dan de reële kost die de versturing van een brief of mail meebrengt”, legt ze uit. In die mededeling moet duidelijk worden aangegeven wat de bijkomende kosten zullen zijn bij een tweede aanmaning. Er moet ook sneller een reglementair afbetalingsplan kunnen worden voorgesteld. Voor bedrijven is de opvolging van een afbetalingsplan een extra kost die we in rekening moeten brengen, maar bedrijven zien zo wel sneller hun geld terug. “Door de kostenketen in te korten en meer remmen te voorzien, maken we echt een verschil voor mensen in armoede en zullen schulden sneller worden terugbetaald”, besluit Demir.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is