'Discussie boerkiniverbod verkeerd gevoerd.’

Door Zuhal Demir op 31 augustus 2016, over deze onderwerpen: Genk, Armoedebestrijding en Gelijke Kansen, Inburgering & Integratie, Kinderarmoede in het onderwijs, Limburg, Wonen, armoede, gelijke kansen
Boerkiniverbod

‘De discussie gaat niet over het al dan niet mogen dragen van een stuk textiel maar de symboliek achter de boerkini.’ Dat zei Zuhal Demir in de studio van TVL tijdens de middaguitzending. Reden voor haar bezoek was de discussie rond het boerkiniverbod dat, volgens verscheidene media, de N-VA gemoederen bleef beroeren.

Het Kamerlid is ervan overtuigd dat de boerkini een alleszeggend symbool is voor de onderdrukte positie van de vrouw in landen zoals Afghanistan en Pakistan. De vraag die volgens haar dan ook gesteld moet worden is of de boerkini thuishoort in onze Westerse, seculiere maatschappij die gebaseerd is op normen van gelijkheid en gelijke kansen. ‘De fundamentele ongelijkheid van man en vrouw past niet in onze samenleving en de boerkini is daar een uiting van.’

Het is voor haar dan ook duidelijk dat er geen sprake is van verdeeldheid binnen de partij. Iedereen bij de N-VA trekt volgens Demir aan hetzelfde zeel in de boerkinidiscussie en de symboliek erachter. Maar ze erkent wel dat het moeilijk is om een algemeen juridisch verbod te bewerkstelligen. ‘Een dergelijk algemeen verbod zou indruisen tegen de vrijheden die we hier genieten en waar zo hard voor gestreden is in het verleden. Lokale overheden kunnen wel zelf beslissingen nemen indien de openbare orde verstoord wordt. Maar we moeten vooral als beleidsmakers ook blijven praten met de betrokken vrouwen die een boerkini dragen.’

Een oproep die Demir al in daden heeft omgezet. Als voorzitster van het Agentschap van Integratie en Inburgering zijn bepaalde inburgeringscursussen aangepast om ook de Westerse klederdracht aan de Belgische stranden en zwembaden te tonen.

Toch heeft de Genkse politica zich ook gestoord aan de hele discussie. Ze vindt dat er andere maatschappelijke problemen meer aandacht verdienen. ‘Als bezorgde en allochtone politica maar ook als vrouw en burger zie ik andere zaken die nog veel vooruitgang moeten boeken. Denk maar aan de schooluitval, ook in mijn stad Genk. Het probleem van vroegtijdige schoolverlaters bij allochtone jongeren is erg groot en dat moet snel en doeltreffend aangepakt worden. Cijfers tonen eveneens dat de kansarmoede vaak gekleurd is. Die uitdagingen zijn veel belangrijker.’

Het volledige interview kan u op de onderstaande link bekijken:
http://www.tvl.be/nieuws/zuhal-demir-n-va-is-geen-verdeelde-partij-33572

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is