16 miljoen euro extra voor bebossingsprojecten lokale besturen

Door Zuhal Demir op 5 oktober 2020

Er wordt 16 miljoen euro extra uitgetrokken om lokale besturen te helpen hun stad of gemeente groener te maken. Dat maakte Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir bekend tijdens het allereerst Boscongres van Vlaanderen onder haar voorzitterschap. Samen met Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers verzamelde Demir burgemeesters, schepenen en gedeputeerden van gans Vlaanderen om de handen in elkaar te slaan voor meer bos in Vlaanderen. “Als we de ambitie van 4.000 ha extra bos tegen 2024 willen waarmaken is samenwerking met lokale besturen cruciaal. We geven ze hiermee alvast een extra duw in de rug”, zegt Demir.

Verdeeld over twee sessie en geheel coronaproof verzamelden vandaag bijna 150 burgemeesters en schepenen in The Square in Brussel voor het eerste van een reeks jaarlijkse Boscongres van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

 

16 MILJOEN EURO EXTRA BOVENOP BESTAANDE ONDERSTEUNING

Secretaris-generaal van het departement Omgeving Peter Cabus opende het congres en benadrukte de goede samenwerking tussen alle overheidsdiensten om de ambitie van 4.000 ha extra bos tegen 2024 waar te maken. Kort daarna gaf hij het woord aan Demir, die het bosuitbreidingsplan “Meer bos voor Vlaanderen!” uitgebreid toelichtte.

“4.000 hectare extra bos tegen 2024 vraagt grote inspanningen en meer financiële middelen, van zowel overheid als van alle mogelijke maatschappelijke actoren, en het wegwerken van bestaande drempels die meer groen verhinderen. Uit onze bevraging weten we dat lokale besturen onze ambitie mee waar willen maken. 13 gemeenten geven zelfs aan een bebossingspotentieel van meer dan 50ha te hebben, maar ze stuiten vaak ook op financiële drempels. Daarom trekken we via Natuur en Bos 16 miljoen euro uit om de komende vier jaar gemeenten financieel te steunen op te bebossen gronden te kopen. Dat bovenop de subsidies die er al bestaan voor Natuur in je Buurt, de Vlaamse rand of bebossing”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “De middelen kunnen gaan naar de uitbreiding van bestaande bossen, stadsrandbossen of tiny forests dichtbij de mensen."

 

GROOT ENTHOUSIASME BIJ LOKALE BESTUREN

Bert De Somviele van BOS+ gaf de lokale besturen tips en tricks over de manier waarop ze best een bebossingsproject aanpakken. Minister Demir gaf de schepenen en burgemeesters tot slot een kleine preview van de brede publiekscampagne die later deze maand gelanceerd wordt om Vlaanderen nog enthousiaster te maken voor meer bos in Vlaanderen. Ook schepenen met een andere partijkleur gaven toelichting bij voorbeeldprojecten in hun stad of gemeenten. Onder meer Groen-schepenen Luc Redig uit Ranst en Astrid Wittebolle uit Turnhout, Open VLD-burgemeester Danny Vangoidstenhoven van Huldenberg en N-VA-burgemeerster Johan De Ryck van Ranst passeerden de revue.

Het Boscongres werd integraal opgenomen om later als webinar aan te bieden aan burgemeesters en schepenen die niet aanwezig konden zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is