1.500 MW extra zonnepanelen met Zonneplan 2025 van minister Demir

Door Zuhal Demir op 27 november 2020

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering vandaag het nieuwe Zonneplan goed. Daarmee wil minister Demir de rol van zonne-energie in Vlaanderen opvallend laten toenemen met 1.500 MW of een stijging van 40% tegen 2025. Jaarlijks kunnen 27.000 gezinnen rekenen op een premie voor nieuwe zonnepanelen, middelgrote bedrijfsinstallaties krijgen investeringssteun die niet in de energiefactuur wordt verrekend én energie delen met bijvoorbeeld je buurman- of vrouw wordt mogelijk door energiegemeenschappen. 

 

Zonnepanelen zijn en blijven een goed renderende en tegelijk ecologische keuze om energie op te wekken.  Zonne-energie vormt samen met windenergie en groene warmte een belangrijk onderdeel van het energiesysteem van de toekomst. In de periode 2021-2025 wil minister Demir het vermogen aan zonnepanelen in Vlaanderen met minstens 1.500 megawatt (MW) uitbreiden. Dat komt overeen met ongeveer 400.000 huishoudelijke zonnepaneleninstallaties.

“Zeer ambitieus”, beseft minister Demir. “Maar ook broodnodig om de energie- en klimaattransitie waar te maken. Vandaag ligt er ongeveer 3.600 MW aan zonnepanelen in Vlaanderen, verdeeld over meer dan 500.000 installaties, die ongeveer 5% van de geschikte dakoppervlakte bedekken. Er is dus nog veel potentieel, aldus Demir. 

 

Energiesysteem van de toekomst betaalbaar houden

Om vijf jaar lang een groei van gemiddeld 300 MW per jaar te stimuleren, start de minister heel wat aantrekkelijke initiatieven op, waar ze ook grote budgetten voor vrijmaakt. In 2021 start ze met 57,6 miljoen euro. Ze stapt bovendien af van het doorrekenen van die kosten in de energiefactuur van de mensen en de ondernemers.

Vanaf 1 januari 2021 komt er een premie voor nieuwe zonnepanelen tot 1.500 euro met een omvormervermogen dat kleiner is dan of gelijk is aan 10 kVA. De bedoeling is om daar 27.000 gezinnen per jaar mee te ondersteunen. 

Op 1 april 2021 start een projectoproep (‘call’) voor middelgrote zonneprojecten van 40 kW tot 2 MW. Dit vervangt het huidige systeem met  groenestroomcertificaten. Zo wordt oversubsidiëring tegengegaan. 

Om het energiesysteem op lange termijn betaalbaar te houden, introduceert minister Demir ook een aantal logische principes, zoals een optimaal zelfverbruik. Het is aangewezen de stroom van de zonnepanelen zo veel mogelijk op het ogenblik van de productie te gebruiken. Daardoor worden zonnepanelen rendabeler en de factuur lager. Het zelfverbruik stijgt bijvoorbeeld als elektrische toestellen slim aangestuurd worden.  Zo verhoogt het zelfverbruik als de zonnestroom opgeslagen wordt, in thuisbatterijen of via warmtepompboilers. Daarom verlengt de minister de batterijpremie tot eind 2021 en wordt de premie van 300 euro voor stuurbare warmtepompboilers behouden. 

 

Energie delen met je buurman of -vrouw

In de toekomst zal zonnestroom ook met anderen gedeeld kunnen worden. Zo zullen burgers, lokale overheden en ondernemingen zich kunnen verenigen in bijvoorbeeld een energiegemeenschap en zullen ze de opgewekte energie kunnen delen.  

Ook eigenaars van grote asbestdaken worden gestimuleerd om zonnepanelen te overwegen, er komt een zonnecoach die KMO’s gratis onafhankelijke eerstelijnsinformatie geeft over zonnepanelen en er wordt ingezet op de voorbeeldfunctie van de overheid. Er moeten meer PV-installaties komen op Vlaamse overheidsgebouwen, sociale woningen en schoolgebouwen. Demir wil bovendien een duidelijk engagement en streefcijfer voor elk lokaal bestuur. 

“Vlaanderen bewijst hiermee nogmaals haar ambitie om op een doordachte manier te gaan naar meer hernieuwbare energie. Kostenefficiëntie primeert, oversubsidiëring bestrijden we én we gaan niet zomaar alles doorrekenen in de energiefactuur. Maar we leggen de lat hoog en we zijn er zeker van dat wie die ambitie ook kunnen waarmaken”, besluit Demir.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is